ARKO.LT/archyvas-statyba-treciaji-2010-m-ketvirti.htm

Archyvas: statyba trečiąjį 2010 m. ketvirtį

SUBMENIU

Statyba trečiąjį 2010 m. ketvirtį

2010-09-08

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, trečiąjį 2010 m. ketvirtį statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 1,8 mlrd. litų, arba 8,7 procento daugiau nei trečiąjį 2009 m. ketvirtį. Šalies teritorijoje atlikta statybos darbų už 1,7 mlrd. litų, tai 6,7 procento daugiau nei pernai. Statybos darbų padidėjimą lėmė inžinerinių statinių statybos darbai, kurių vertė sudarė vieną mlrd. litų. Ne šalies teritorijoje atlikta darbų už 77 mln. litų, arba 85 procentais daugiau nei 2009 m.

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, trečiąjį 2010 m. ketvirtį statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 1,8 mlrd. litų, arba 8,7 procento daugiau nei trečiąjį 2009 m. ketvirtį. Šalies teritorijoje atlikta statybos darbų už 1,7 mlrd. litų, tai 6,7 procento daugiau nei pernai. Statybos darbų padidėjimą lėmė inžinerinių statinių statybos darbai, kurių vertė sudarė vieną mlrd. litų. Ne šalies teritorijoje atlikta darbų už 77 mln. litų, arba 85 procentais daugiau nei 2009 m.

Pagal statinių tipą daugiausia (61 proc. visų darbų vertės) šalyje atlikta inžinerinių statinių statybos darbų. Pastatų statybos darbų vertė sudarė 667 mln. litų, arba 39 procentus visų darbų vertės, iš jų gyvenamųjų pastatų statybos darbų atlikta tik už 104 mln. litų. Naujos statybos darbų atlikta už 517 mln. litų, tai sudarė 30 procentų visų šalyje atliktų statybos darbų vertės.

Trečiąjį 2010 m. ketvirtį, palyginti su antruoju, statybos darbų šalies teritorijoje atlikta 36 procentais daugiau, įvertinus sezono įtaką, – 15 procentų daugiau. Pastatų statybos darbų atlikta 20 procentų, inžinerinių statinių statybos darbų – 49 procentais daugiau, įvertinus sezono įtaką, – atitinkamai 5 ir 25 procentais daugiau.

Per devynis 2010 m. mėnesius statybos įmonės atliko statybos darbų už 3,8 mlrd. litų, arba 13 procentų mažiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį.

1 lentelė. Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (-), procentais 

 

2010 m. III ketv.

Sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2009 m. sausio–rugsėjo mėn.

palyginti su 2009 m. III ketv.

palyginti su 2010 m. II ketv.

palyginti su 2005 m. ketvirčio vidurkiu

Iš viso

8,7

35,2

x

-12,6

Šalies teritorijoje

6,7

35,9

-3,4

-14,9

Pastatai

-5,7

20,2

-36,0

-23,8

Inžineriniai statiniai

17,0

49,1

47,5

-5,6

Ne šalies teritorijoje

85,0

21,0

x

85,5

Šalies teritorijoje atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išankstiniais duomenimis, trečiąjį 2010 m. ketvirtį pripažinti tinkamais naudoti 899 nauji gyvenamieji namai, juose įrengti 1065 butai, tai 45 procentais (882 butais) mažiau nei trečiąjį 2009 m. ketvirtį, bet 49 procentais daugiau nei antrąjį 2010 m. ketvirtį. Pripažintų tinkamais naudoti butų naudingasis plotas sudarė 144 tūkst. m2, arba 29 procentais mažiau nei atitinkamą 2009 m. laikotarpį. Vidutinis buto naudingasis plotas siekė 135 m2. Trečiąjį 2010 m. ketvirtį pripažinti tinkamais naudoti trys daugiabučiai namai (2009 m. III ketv. – 20).

2 lentelė. Pripažinti tinkamais naudoti gyvenamieji namai 2010 m. trečiąjį ketvirtį 

 

Namų skaičius

Butai

skaičius

palyginti su 2009 m. III ketv., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

palyginti su 2010 m. II ketv., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc. / k.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

899

1065

-45,3

48,5

143,8

135,0

1–2 butų namai

896

942

9,0

32,1

134,8

143,1

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

3

123

-88,6

31 k.

9,0

73,2

Per devynis 2010 m. mėnesius šalyje pripažinta tinkamais naudoti 1911 gyvenamųjų namų, juose įrengtas 2301 butas, arba 66 procentais mažiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį.

Daugiausia butų pripažinta tinkamais naudoti Vilniaus apskrityje – 57 procentai visų butų, Kauno apskrityje – 25 procentai.

3 lentelė. Pripažinti tinkamais naudoti gyvenamieji namai apskrityse 2010 m. trečiąjį ketvirtį 

Apskritys

Iš viso

iš jų 1–2 butų namai

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

Iš viso

899

1065

143,8

896

942

134,8

Alytaus

31

31

5,8

31

31

5,8

Kauno

242

263

42,4

242

263

42,4

Klaipėdos

43

43

7,9

43

43

7,9

Marijampolės

21

21

3,1

21

21

3,1

Panevėžio

19

19

2,9

19

19

2,9

Šiaulių

20

20

3,0

20

20

3,0

Tauragės

15

17

2,0

15

17

2,0

Telšių

20

20

2,6

20

20

2,6

Utenos

21

21

2,8

21

21

2,8

Vilniaus

467

610

71,3

464

487

62,3

Trečiąjį 2010 m. ketvirtį išduoti 1757 statybos leidimai statyti 1832 gyvenamuosius namus (iš jų 37 leidimai statyti daugiabučius namus), arba 13 procentų (204 statybos leidimais) daugiau nei trečiąjį 2009 m. ketvirtį ir daugiau kaip 2 procentais nei antrąjį 2010 m. ketvirtį. Šalyje ir toliau vyraus 1–2 butų gyvenamųjų namų statyba, jiems statyti išduoti 98 procentai visų statybos leidimų.

Per devynis 2010 m. mėnesius, palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu, išduotų leidimų skaičius padidėjo beveik 2 procentais (79 leidimais), o leistų statyti butų skaičius – 6 procentais (347 butais).

4 lentelė. Statybos leidimai gyvenamiesiems namams statyti 2010 m. trečiąjį ketvirtį 

 

Išduota statybos leidimų

Leista statyti

namų

butų

butų skaičius, palyginti su 2009 m. III ketv., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

1757

1832

2862

57,9

387,2

133,9

1–2 butų namai

1717

1788

1890

17,8

285,0

150,8

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

37

41

972

4,7 k.

98,1

100,9

bendrabučiai

3

3

x

x

4,1

x

Trečiąjį 2010 m. ketvirtį šalyje pripažinti tinkamais naudoti 1088 negyvenamieji pastatai, jų bendrasis plotas sudarė 245 tūkst. m2, tai 204 tūkst. m2 mažiau nei trečiąjį 2009 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pripažinta tinkamais naudoti pramoninių ir pagalbinių pastatų (62 tūkst. m2), kitos paskirties pastatų (59 tūkst. m2), kurių 62 procentus sudarė sodo namai (37 tūkst. m2).

Trečiąjį 2010 m. ketvirtį išduoti 448 statybos leidimai statyti 504 negyvenamuosius pastatus. Bendrasis leistų statyti negyvenamųjų pastatų plotas sudarė 442 tūkst. m2, tai 29 procentais daugiau negu trečiąjį 2009 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti sveikatos ir socialinės paskirties pastatų (22 %) bei administracinių pastatų (19%).

TERMINAI

Statinio pripažinimas naudoti – nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal statinio projektą ir yra tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį Statybos įstatymo nustatytiems statinio esminiams reikalavimams.

2010 m. statybos statistikos išankstiniai rodikliai bus skelbiami 2011 m. vasario 14 d.

Informacijos šaltinis paimtas: www.stat.gov.lt

2010 m. lapkričio 15 d.