ARKO.LT/naudingi-patarimai.htm

Naudingi patarimai

SUBMENIU
NAUDINGI PATARIMAI


ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS

Europos Parlamentas nustatė valstybėms narėms kaip privalomus tikslus, iki 2020 metų padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 %. Itin svarbus energijos vartojimo efektyvumo didinimas statybų sektoriuje, kuriame yra daug galimybių ekonomiškai efektyviai taupyti energiją, skatinti naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, palaipsniui pereinant prie A, A+, A++ klasės pastatų statybos. Pagal Lietuvos norminius reikalavimus nuo 2016 m. lapkričio 01 d. įsigalios reikalavimas statyti ne žemesnės kaip A energinio naudingumo klasės namus, nuo 2018 m. sausio 01 d. A+, o nuo 2021 m. sausio 01 d. A++ klasės pastatus.

ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASĖS

Dabartiniu metu pagal sunaudojamą energijos kiekį pastatai klasifikuojami į 9 energetinio naudingumo klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Aukščiausia yra A++ klasė, kuri nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą.

Pastato energinis naudingumas tai apskaičiuotas arba išmatuotas energijos kiekis, reikalingas patenkinti su įprastu pastato naudojimu siejamą energijos poreikį, įskaitant, energiją šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto vandens ir pastato apšvietimo reikmėms.

Pastatams išduodamas energinio naudingumo sertifikatas, kuriame nurodomas pastato arba pastato dalies energinis naudingumas, apskaičiuotas pagal nustatytą metodiką.

Šiuo metu didžioji dauguma naujai pastatytų pastatų patenka į C klasę. Tokių pastatų sąnaudos šildymui yra apie 150-200 kWh/(m2*metai). Teisingai suprojektuotas ir teisingai pastatytas A, A+, A++ pastatas gali suvartoti 4-8 kartus mažiau energijos, kas ženkliai sumažintų išlaidas jo išlaikymui, taupytu energetinius išteklius.

Reikalavimų gyvenamųjų pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientams – U, W/(m2*K) (varžoms – R, m2*K/W) kitimas“

AtitvaraNuo 1999m. (C klasė)Nuo 2005m. (B klasė)A klasėA+ klasėA++ klasė
Stogai0,18 (5,6)0,16 (6,3)0,10 (10)0,09 (11)0,08 (12,5)
Sienos0,26 (3,8)0,20 (5,0)0,12 (8,3)0,11 (9,1)0,10 (10)
Grindys0,26 (3,8)0,25 (4,0)0,14 (7,1)0,12 (8,3)0,10 (10)
Langai1,9 (0,53)1,6 (0,63)1,0 (1,00,85 (1,2)0,70 (1,4)
Durys1,9 (0,53)1,6 (0,63)1,0 (1,0)0,85 (1,2)0,70 (1,4)

PAPILDOMOS PRIEMONĖS MAŽINANČIOS ENERGIJOS SĄNAUDAS

 • Kad namas atitiktų A, A+, A++ energetinio naudingumo klases neužtenka vien tik gerai apšiltinti pastatus. Reikia įgyvendinti eilę papildomų priemonių padedančių taupyti energiją.
 • Pastato sienų konstrukcijoms pasirinkti didelės šiluminės talpos (inercijos) medžiagas.
 • Projektuojant pastatą reikia pasirinkti paprastą kompaktišką namo konstrukciją nes kiekviena išsikišusi pastato dalis padidina energijos nuostolius. Pastato geometrijos atžvilgiu rekomenduojamas santykinai kuo mažesnis pastato apvalkalas, uždarantis šildomą tūrį.
 • Reikia numatyti tinkamą namo orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu: pietų pusėn orientuoti langai suteiks galimybę panaudoti saulės energiją namo šildymui šaltuoju metų laiku.
 • Suprojektuoti optimalų, ne per didelį langų plotą, – per didelius langus, stoglangius ir kitas skaidrias atitvaras žiemą šilumos nuostoliai yra žymiai didesni, o vasarą patalpos labiau įkaista.
 • Numatyti apsaugos priemones nuo tiesioginių saulės spindulių (išorines žaliuzes, stogelius ir kt.), kad vasaros laikotarpiu patalpos būtų apsaugotos nuo perkaitimo ir nereikėtų didinti energijos poreikio patalpoms vėsinti.
 • Naudoti efektyvius 3 stiklų langus ,kurių šilumos perdavimo koeficientas A klasės namui U≤1,0 W/m2K.
 • Sienų, pamatų konstrukcijas, jų jungtis konstruoti taip, kad nesigautų šiluminių (kitaip vadinamų „šalčio“) tiltelių.
 • Sienų, stogo, perdangų konstrukcijas gyvenamiems pastatams sukonstruoti taip, kad šilumos perdavimo koeficientų U vertės būtų ne didesnės, kaip nurodytos reikalavimų lentelėje.
 • Užtikrinti pastato sandarumą, ypač aplink langus ir duris, bei konstrukcijų jungtyse -sienų ir stogo, sienų ir pamatų ir kt. Suteikiant A, A+, A++ energinio naudingumo klasę, pastatų sandarumas yra matuojamas. Bandymo rezultatas A klasės namui turi būti <1,0 oro pasikeitimo per valandą.
 • Naudoti efektyvesnes medžiagas su mažesniu šilumos laidumo koeficientu λ, tuo pačiu mažinant izoliacinio sluoksnio storį.
 • Namo vėdinimui būtina panaudoti mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemas, karšto vandens ruošimui naudoti efektyvią įrangą, saulės kolektorius ir kitą atsinaujinančią energiją.
 • Būtina atkreipti ypatingą dėmesį į statybos darbų atlikimo kokybę, kad visi darbai būtų atlikti tiksliai, kaip parodyta projekte.

*Informacija ruošta remiantis:
STR 2.05.01:2013
LR aplinkos ministerijos duomenys