ARKO.LT/mato-vienetai.htm

Mato vienetai

SUBMENIU
MATO VIENETAI
Iš vieno kubinio metro (m³), mūrijant skirtingų pločių blokus, išmūrijamas skirtingas kiekis kvadratinių metrų (m²). Tačiau poreikis kvadratiniais metrais nesikeičia ir išlieka toks, koks fiksuotas projekte:
  • iš 40 cm pločio blokų (m³) – 2,5 m2;
  • iš 30 cm pločio blokų (m³) – 3,3 m2;
  • iš 25 cm pločio blokų (m³) – 4,0 m2;
  • iš 18 cm pločio blokų (m³) – 5,6 m2;
  • iš 15 cm pločio blokų (m³) – 6,7 m2.
Išanalizuokime pavyzdį: statome garažą, be angų, 6 m ilgio, 4 m pločio, sienos 3 m aukščio. Kiek šiam garažui pastatyti reikės išmūryti kvadratinių metrų sienų? Apskaičiuoti paprasta: (6+4+6+4)x3 =60 m². Konkretaus statinio sienų kvadratūra keisis tik keičiant patį projektą, tai yra – pastato matmenis. Sienų kvadratūra nepriklauso nuo bloko matmenų. O kiek tam pačiam garažui reikės kubų? Suskaičiuoti galima tik žinant blokų storį. Tad, jeigu blokų storis yra:

  • 15 cm, tai reikės 60×0,15=9 m³;
  • 30 cm, tai reikės 60×0,30=18 m³. Kiekis skiriasi dvigubai.

Kaip patys matote, kiekis skiriasi dvigubai. Taigi, jeigu m³ kaina vienoda, pirkdami 30 cm blokus sumokėsime 2 kartus brangiau. Sumokėta suma bus vienoda tik tuo atveju, jei 30 cm storio blokų m³ kainuos du kartus pigiau nei 15 cm storio blokų.

REKOMENDUOJAME
  • Sienų mūrijimo darbų kainą skaičiuoti už kvadratinio metro sumūrijimą;
  • Sienų mūrijimo darbų kainą skaičiuoti už kvadratinio metro sumūrijimą;